HAR DU SJUKT VATTEN - dålig lukt och smak 6

 

DÅLIG LUKT OCH SMAK

Lukt och smak i vatten kan ha flera orsaker.

Om inte en vattenanalys kan avgöra hur en obehaglig lukt eller smak uppkommit, så kan ofta en besiktning av brunnen med en omgivningshygienisk undersökning ge svar.

 Gränsvärden för LUKT:

 Tydlig lukt: estetisk anmärkning vid en naturlig påverkan.

Tydlig lukt: Otjänligt om en främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat, att det ej bör användas som dricks- eller hushålls-vatten.

Mycket stark lukt: Otjänligt. Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart motbjudande.

 Gränsvärden för SMAK:

Tydlig smak: estetisk anmärkning. Se lukt

Tydlig smak: Otjänlig om en främmande smak indikerar att vattnet är så förorenat att det ej bör användas som dricks- eller hushållsvatten.

Mycket stark smak: : Otjänligt. Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart motbjudande

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till fösta sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!