HAR DU SJUKT VATTEN - dålig lukt och smak 5

DÅLIG LUKT OCH SMAK

Om vattnet smakar bleckplåt innehåller vattnet  troligen ganska höga järnhalter. Även om det är klart blir det ofta brunfärgat om man låter det stå t ex i ett glas någon timme. Järnet kan komma både från brunnen men har man ett vatten med lågt pH kan det komma från utlöst järn från ledningarna.  Vattnet bör renas med hjälp av avjärning och/eller avsyrning … se nyponsoppa . Dessutom och bör brunn och hydrofor rengöras med något eller några års mellanrum.

Brunnen länspumpas och spolas ren och hydroforen spolas ren efter det man tömt ur bottensatsen. Har man järnhaltigt vatten bör man ALLTID ha en lättanvänd bottenventil på hydroforen.

Tillbaka till föregående sida!

Tillbaka till första sidan!

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!