HAR DU SJUKT VATTEN - dålig lukt och smak 4

DÅLIG LUKT OCH SMAK

Om vattnet luktar gödselliknande beror detta oftare på att det finns järnutfällningar i brun och/eller hydrofor än att brunnen är förorenad av gödsel. Även om man har ett vatten med måttlig järnhalt bör brunn och hydrofor rengöras med något eller några års mellanrum.

Brunnen länspumpa och spolas ren och hydroforen spolas ren efter det man tömt ur bottensatsen. Har man järnhaltigt vatten bör man ALLTID ha en lättanvänd bottenventil på hydroforen.

Tillbaka till föregående sida!

Tillbaka till första sidan!

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!