HAR DU SJUKT VATTEN - dålig lukt och smak 3

DÅLIG LUKT OCH SMAK

Om vattnet luktar eller smakar av ”mossa”, jord eller mögel kan detta bero på att brunnen behöver renoveras. Kontakta först miljö och hälsovårdsnämnde i di kommun innan du försöker rena vattnet. Lukten kan bero på att vatten från markyta eller övre jordlager läcker i i brunnen vid regnväder tillsammans med massor av jordbakterier.

Om brunnen är helt enligt regelboken , och bakteriehalterna är godkända , så finns det olika kolfilter , som kan minska eller helt ta bort många lukter och smaker

Tillbaka till föregående sida

     Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!