HAR DU SJUKT VATTEN - dålig lukt och smak 1

 

DÅLIG LUKT OCH SMAK

 

Om vattnet luktar ruttna ägg beror det på att det innehåller svavelväte , som är en illaluktande gas. Om det inte finns några andra anmärkningsvärda  ämne i vattnet kan man på olika sätt lufta bort svavelvätet.

 

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

 

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!