DÅLIG LUKT OCH SMAK

 

Dålig lukt och smak kan ha många orsaker. Här är några anledningar, listade med förslag till åtgärder.

ÅTGÄRDER:  

Vattenanalysen på brunnen visar:

 

1. Vattnet luktar ruttna ägg.

2. Vattnet luktar "Rotmos"

3. Vattnet luktar mossa, jord eller mögel

4. Vattnet har en "gödselliknande" lukt.

5. Vattnet smakar "bleckplåt".

6. Faktaruta om lukt och smak i vatten och dess olägenheter

e-post till

Tillbaka

 


KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!