HAR DU SJUKT VATTEN - Surt vatten 6

SURT VATTEN

Vattnets surhetsgrad mäts som pH. Neutralt vatten har pH 7,0.   Vid värden under 7 är vattnet surt och över 7 är vattnet basiskt (alkaliskt). PH 5 är tio gånger surare vatten än pH6 och pH4 är 100 gånger surare.

 Lågt pH kan orsaka frätskador på ledningar och varmvattenberedare. Värdena av alkalinitet, sulfat, klorid, nitrat och hårdhet påverkar graden av angrepp. (Aggressivitet eller ledningsangripande egenskaper).

Riktvärde:

Det är viktigt att pH inställs på ett stabilt värde nära kalk-kolsyrajämvikt.

 Gränsvärden:

 PH 10,5 och högre… Vattnet bedöms som otjänligt. Risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet kan ej användas som dricksvatten, för livsmedelshantering eller personlig hygien.

 Vid låga pH-värden bör ledningarna spolas före användning var morgon, för att spola bort utlösta metaller.

  Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!