HAR DU SJUKT VATTEN - Surt vatten 5

SURT VATTEN

Om pH-värdet är lågt eller mycket lågt och har förhöjda eller höga nitrathalter och vattnet f. ö. saknar anmärkningsvärda halter av kalk, järn  ,mangan , klorid eller sulfat , så bör man i första hand undersöka brunnens konstruktion och skick.                                            

 Om vatten tränger in i brunnens översta 3 meter , när det regnar, kan nitrathalt och vattnets surhet  gå ner samtidigt som bakteriehalterna reduceras.

 Om man måste använda vattenrening i form av filter , kan det vara lämpligt att ha ett stort avsyrningsfilter för hela huset och sedan ett litet nitratfilter till kallvattenkranen i köket för vatten till dryck och matlagning

 El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

 Storleken på filtret bestämmes av vattnets sammansättning, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!