HAR DU SJUKT VATTEN - Surt vatten 3

SURT VATTEN

Om du har ett surt vatten (lågt pH), så angriper vattnet dina ledningar och varmvattenberedare. Därför kan ibland järnhalten vara högre i vattenkranen än i brunnen.

Om järn och/eller manganhalten överstiger 1 mg/l bör ett automatiskt kombinationsfilter användas.

Filtermassorna består dels av kalkmaterial för att höja pH och dels a- avjärnings/av-manganingsmassor.

Kombinationsfilter finns i både manuellt oh automatiskt utförande. Vid filtret måste finnas möjlighet att ansluta till el och avlopp. Båda filtertyperna behöver påfyllning av avsyrningsmassa en till fyra gånger per år, beroende på vattenförbrukning och vattnets aggressivitet. Avsyrningsmassan består av olika kalkmineraler , som är krossade och ibland rostade. Det manuella filtret behöver backspolas manuellt en till ett par gånger i veckan .

 

Storleken av filtret bestämmes förutom av vattenförbrukningen av vattenpumpens kapacitet.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!