SURT VATTEN 

Surt vatten betyder att vattnet har lågt pH , vilket gör vattnet ledningsangripande. Detta gör att vattnet angriper ledningar och varmvattenberedare. (se "grönt hår" och "rost i röret"). Vill du veta mer om problemen med "surt vatten" se faktarutan (6) nedan.

ÅTGÄRDER:

Vattenanalysen på brunnen visar

 

1. Endast lågt pH

2. Lågt pH och lite järn och/eller mangan (mer än 0,1 mg/liter)

3. Lågt pH och måttliga till höga järn och/eller manganhalter

4. Lågt pH och höga sulfathalter

5. Lågt pH och höga nitrathalter

6. Faktaruta om surt vatten och dess olägenheter 

e-post till

Tillbaka


KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt