HAR DU SJUKT VATTEN - Stenhårt vatten  6

 STENHÅRT VATTEN

Totalhårdheten är ett tal som anger summan av halterna av kalk och magnesium i vattnet. Låga tal visar mjuka vatten och höga hårda. (se tabell nedan)                                                  

Mjuka vatten kan ge upphov till ledningsangrepp och hårda kan ge utfällningar i ledningar, kokkärl och ge skador på tvätt.

 

                                    Kalk+Magnesium      dH tyska grader

                                               Mg/l

Mycket mjukt                         0 - 15                      0,0 – 2,1

Mjukt                                  16 – 35                      2,2 – 4,9

Medelhårt                           36 – 70                      5,0 – 9,8

Hårt                                     71 – 150                   9,9 – 21,0

Mycket hårt                         större än 150             högre än 21

Gränsvärden:                                                        

Hårdhet på 15 tyska grader och högre är tekniskt anmärkningsvärd. RIKTVÄRDE: 20 – 60 mg per liter

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till förstasidan

 

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!