HAR DU SJUKT VATTEN - Stenhårt vatten 5

 STENHÅRT VATTEN

1  Hårt vatten med höga halter av klorid och/eller sulfat:

Klorid och sulfat kan härstamma från ”gammalt” saltvatten.

Klorid ger saltsmak över 300 mg/l och sulfat kan ge smakförändring över 100 mg/l och lös mage framförallt hos barn vid halter över 200 mg.

Både klorid och sulfat påskyndar angrepp på ledningar och varmvattenberedare. Någon billig enkel reningsmetod finns ej.

2  Hårt vatten med höga nitrathalter ger upphov till kraftiga angrepp på koppar i ledningar och varmvattenberedare. Kan tas bort med ett vanligt avhärdningsfilter med s.k. Skåneblandning.  En nackdel är dock att då stiger kloridhalten i vattnet p. g. av jonbyte varför störningar av klorid kan uppträda….se ovan

3. Om du har dålig lukt, smak, brunfärgat vatten i samband med hårt vatten så bör du kontakta en vattenkemist innan du bestämmer dig för vilken rening som passar bäst till rätt pris

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!