HAR DU SJUKT VATTEN - Stenhårt vatten 4

STENHÅRT VATTEN

Om vattnet har hög hårdhet och har förhöjda järn och/eller manganhalter och dessutom luktar svavelväte (ruttna ägg) (inte helt ovanligt i borrade brunnar),måste man rena vattnet i två steg.

Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbruknigen och pumpens kapacitet.

Det finns flera typer och filtermassor för att ta bort järn och mangan. Prisskillnaderna är stora , men det är inte alltid det dyraste filtret , som ger den bästa reningen för just ditt vatten.

Eftersom ett avjärnings/avmanganingsfilter tar bort störande ämnen kan sedan ett enkelt prisvärt avhärdningsfilter användas för att minska kalkhalten (hårdheten).

El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

Först tar man bort svavelväte, järn och mangan genom luftning och ett avjärnings/avmanganingsfilter och därefter kalken med ett enkelt avhärdningsfilter.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!