HAR DU SJUKT VATTEN - Stenhårt vatten 1

STENHÅRT VATTEN

Om vattenanalysen visar att vattnet är hårt men f. ö. inte har några anmärkningsvärda mängder av andra ämnen , kan man använda ett enkelt avhärdningsfilter av  kabinettyp. Detta filter är av jonbytartyp där kalken (Kalcium) byts ut mot natrium och vattnet blir mjukt. Man använder salttabletter för att regenerera (ladda) filtret.

Det finns i marknaden en stor mängd olika apparater , som skall sättas utanpå befintlig inkommande vattenledning. En del är försedda med magneter och andra med någon form av sändare av radiotyp. Ingen av dessa apparater tar bort någon kalk !!!!!!! Det finns några ryska uppsatser från 1880-talet som teoretiskt behandlar denna form av behandling av kalkhaltiga vatten ( Kalken faller ut , men i en annan form i t ex varmvattenberedare) men att nå en effektiv , varaktig förbättring av vattenkvaliteten är mycket svår att uppnå i praktiken.

Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!