STENHÅRT VATTEN

Hårt vatten innebär att vattnet har höga kalk och/eller magnesiumhalter. Kalken ger igensättning av t ex varmvattenberedare och utfällningar i rör och kokkärl. Höga magnesiumhalter ger bl. a. bitter smak på vattnet..

 

Åtgärder:

Vattenanalysen på brunnen visar:

 

1. Endast högt hårdhetsvärde

2. Hårt vatten med låga till måttliga järn och/eller manganhalter

3.  Hårt vatten med höga järn och /eller manganhalter , men ingen svavelvätelukt

4. Hårt vatten med höga järn och/eller manganhalter och förekomst av svavelväte

5. Hårt vatten med förekomst av sulfat, klorid eller nitrat eller andra störande ämnen

6. Faktaruta om hårt vatten

e-post till

Tillbaka

 


KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt