HAR DU SJUKT VATTEN - Skokräm i vattnet 6

Skokräm i vattnet

Mangan förekommer ofta i svenska grundvatten.

Mangan kan ge upphov till utfällningar och tvättskador.

Gränsvärde i brunnar:

 0,3 mg/l och däröver Estetiskt och tekniskt anmärkningsvärt

Mangan faller ofta ut och bildar klumpar i ledningssystemet.

Dessa klumpar kan vid kraftig spolning ( t ex vid sköljning i tvättmaskinen) lossna och ge en skokrämsliknade klibbig massa. Om du råkar ut för detta kör ett vittvättprogram med max 20 grader och UTAN tvättmedel , så blir du av med fällningen på tvätten.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!