HAR DU SJUKT VATTEN - Skokräm i vattnet 5

Skokräm i vattnet

Om mangan och/eller järnhalterna är förhöjda och vattnet både är hårt och har hög sulfathalter , kan det var mycket svårt att finna en lämplig filterkombination.

I första han bör man undersöka om det finns någon alternativ brunn att använda.

Ibland kan det hjälpa med ( om man har en borrad brunn ) att ändra på pumpens placering i höjdled , för att få en ändrad vattenkvalitet.

 

Vattnet går ofta, men inte alltid, att rena med en lämplig kombination av filter, men det blir ofta mycket dyrbart och anläggningen fordrar mycket service ( underhållsarbeten )

 El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

 Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post 

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!