HAR DU SJUKT VATTEN - Skokräm i vattnet 4

Skokräm i vattnet

Om vattnet har hög hårdhet och har förhöjda mangan och/eller järnhalter och dessutom luktar svavelväte (ruttna ägg) (inte helt ovanligt i borrade brunnar),

Måste man rena vattnet i två steg.

 Först tar man bort svavelväte, mangan och järn genom luftning och ett av-järnings/av-manganingsfilter och därefter kalken med ett enkelt avhärdningsfilter.

Det finns flera typer och filtermassor för att ta bort järn och mangan. Prisskillnaderna är stora , men det är inte alltid det dyraste filtret , som ger den bästa reningen för just ditt vatten.

Eftersom ett av-järnings/av-manganingsfilter tar bort störande ämnen kan sedan ett enkelt prisvärt avhärdningsfilter användas för att minska kalkhalten (hårdheten).

 El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

 Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!