HAR DU SJUKT VATTEN - Skokräm i vattnet 3

Skokräm i vattnet

En del brunnar har anmärkningsvärda halter av mangan och/eller järn ofta i samband med att vattnet är hårt. Om vattnet inte luktar svavelväte (ruttna ägg )

Finns det i dag moderna avhärdningsmassor som klara att avhärda vattnet , samtidigt som man minskar mangan och järnhalter.

Det finns två sorters filtermassor en som höjer pH-värdet något och en som är pH-neutral.

Dessa filter använder salttabletter för att regenerera filtret.

El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!