HAR DU SJUKT VATTEN - Skokräm i vattnet 1

Skokräm i vattnet

Om du har ett surt vatten (lågt pH), så angriper vattnet dina ledningar och varmvattenberedare. Om mangan och eller järnhalten i brunnen understiger 0,1 – 0,3 mg / liter men är högre i kranen gäller:

 Du kan använda ett ”Uppströmsfilter”, som är mycket lättmonterat, saknar helt rörliga delar och endast behöver service (påfyllning av avsyrningsmassa) en till fyra gånger per år, beroende på vattenförbrukning och vattnets aggressivitet. Avsyrningsmassan består av olika kalkmineraler , som är krossade och ibland rostade.

 Ingen elektrisk eller avloppsanslutning behövs.

 Storleken av filtret bestämmes förutom av vattenförbrukningen av vattenpumpens kapacitet.

 Tillbaka till föregående sidan

Tillbaka till första sidan

e-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!