SKOKRÄM I VATTNET!

När man har mangan i vattnet kan man ibland få en mörkbrunviolett klibbig utfällning i synnerhet vid stora vattenuttag. Se faktarutan för Mangan (6) nedan , så får du råd om du råkat få manganutfällning ("skokräm") t ex på vittvätten.

ÅTGÄRDER:  

Vattenanalysen på brunnen visar:

 

1.Endast lågt pH

2. Lågt pH och förhöjda/höga mangan och/eller järnhalter.

3. Förhöjda/höga mangan och/eller järnhalter och hög hårdhet men utan svavelväte (luktar ruttna ägg)

4. Förhöjda/höga mangan och/eller järnhalter och hög hårdhet men med svavelväte (luktar ruttna ägg)

5. Förhöjda/höga mangan och/eller järnhalter och hög hårdhet och hög sulfathalt.

6. Faktaruta om mangan och olägenheter av mangan i vattnet.

E-post till

Tillbaka

 

KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt