HAR DU SJUKT VATTEN - Nyponsoppa i kranen 6

 

NYPONSOPPA I KRANEN!

Järn är vanligt förekommande i svenska grundvatten, men innebär ingen hälsorisk, men kan ge kraftig missfärgning av tvätt och sanitetsporslin.

Järnhalten bör inte överstiga 0,5 mg/l efter ordentlig spolning.

Gränsvärden:

Tappställe efter spolning:

0,5 mg/l och däröver estetiskt och tekniskt anmärkningsvärt.

Medför missfärgning, utfällningar och smak. Risk för tvättskador och igensatta ledningar. Tillsammans med andra ämnen som kalk och mangan kan skador uppträda vid lägre halter av järn.

 Tappställe utan spolning:

1,o mg/l och däröver estetiskt och tekniskt anmärkningsvärda

Olägenheter som ovan.

Prov utan spolning tas vid misstanke att fastighetens rörsystem påverkar vattnet. Vid mycket höga halter eller extrema omständigheter kan dock järn ge så kraftiga utfällningar   och/eller stark motbjudande lukt som gör att vattnet kan anses vara olämpligt eller otjänligt som hushållsvatten utan föregående rening.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post  

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!