NYPONSOPPA I KRANEN!

 

Ibland kommer det rostfärgat vatten ( "nyponsoppa" ) ur kranen , i synnerhet när kranen inte använts på ett tag. Detta beror på att vattnet innehåller järn eller att järn lösts ut ur ledningarna.

 

ÅTGÄRDER:

Vattenanalysen på brunnen visar:

 

1. Endast lågt pH

2. Lågt pH och förhöjda/höga Järn och/eller manganhalter.

3. Förhöjda/höga järn och/eller manganhalter och hög hårdhet men utan svavelväte (luktar ruttna ägg)

4. Förhöjda/höga järn och/eller manganhalter och hög hårdhet men med svavelväte (luktar ruttna ägg)

5. Förhöjda/höga järn och/eller manganhalter och hög hårdhet och hög sulfathalt.

6. Faktaruta om järn och olägenheter av  järn i vattnet.

e-post till

Tillbaka

 


KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt