HAR DU SJUKT VATTEN - grönt hår 6

 

GRÖNT HÅR!

I Sverige är koppar i grundvattnet ytterst sällsynt. Om  analys på vatten, taget direkt i brunnen, visar förekomst av koppar, bör detta föranleda en omgivningshygienisk under-sökning. Kontakta Miljö och Hälsovårdskontoret för hjälp med detta.

 Vattenprov taget i huset:

 Kopparhalten bör INTE överstiga 0,2 mg/l efter ordentlig spolning.

 Använd ALDRIG varmvatten vid matlagning.

 Gränsvärden för koppar i brunnsvatten:

 Tappställe efter spolning:

O,20 mg/l …Estetiskt och tekniskt   anmärkningsvärt. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår ( vid hårtvätt).

 Tappställe utan spolning:

1,0 mg/l… Estetiskt och tekniskt anmärkningsvärt. Samma som ovan och risk för smakförändring.

 2,0 mg/l… HYGIENISKT , estetiskt och tekniskt anmärkningsvärt.; Samma som ovan och Risk för diarréer.  Spola kallvattnet innan det tas    till matlagning om kranen inte använts på några timmar, särskilt vid beredning av barnmat.

 Nyinstallerade kopparrör avger nästan alltid koppar , varför man alltid skall spola innan man tar vatten till matberedning.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

 

E-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!