HAR DU SJUKT VATTEN - grönt hår 4

 

GRÖNT HÅR!

Om vattnet har pH över 7,5 och är hårt ( hög kalkhalt)  beror kopparhalten i vattnet på höga eller förhöjda Nitrathalter.                                                             

Om man inte kan minska nitrathalten genom reparation eller ombyggnad av brunnen , så kan man sätta in ett avhärdningsfilter med s. k. SKÅNEBLANDNING.

Nackdelen med denna blandning är att den ersätter inte bara Nitrat utan även Sulfat och viss del av Bikarbonat i vattnet med Klorid , varför vattnet vid höga halter av dessa kan få en lätt saltsmak.

 Rådgör med en vattenkemist innan du väljer filter och filterblandning.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

E-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!