HAR DU SJUKT VATTEN - grönt hår 3

 

GRÖNT HÅR!

Om pH-värdet är 7,5 eller över med förhöjda eller höga nitrathalter och vattnet f. ö. saknar anmärkningsvärda halter av kalk, järn  ,mangan , klorid eller sulfat , så bör man i första hand undersöka brunnens konstruktion och skick.                                            

Om vatten tränger in i brunnens översta 3 meter , när det regnar, kan nitrathalten  i vattnet gå ner samtidigt som bakteriehalterna reduceras.

 Koppar i detta vatten kan även i vissa fall bero på dålig kopparkvalitet i ledningar och/eller varmvattenberedare. Nya kopparledningar ger ofta förhöjda kopparvärden en viss tid.

 Om man behöver filter för att minska olägenheten med koppar , måste man välja filtertyp från fall till fall. Godtag aldrig ett anbud , utan att leverantören gjort ett besök på plats.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

E-post

KEMoBAKT AB,  LENARP,  Mardalsvägen 376, 362 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!