HAR DU SJUKT VATTEN - grönt hår 2

 

GRÖNT HÅR

Om vattenanalysen visar att du har lågt pH och Järn och/eller manganhalter som överstiger 01, - 0,3 mg/l (beroende på filterfabrikat) ,så måste man använda ett nedströms avsyrningsfilter med samma filtermaterial som används för att höja pH-värdet och som även minskar järn och manganhalterna. Vid höjt ph-värde minskar kopparangreppen på ledningar och varmvattenberedare.

Denna filtertyp kan användas på vatten med järn och/eller manganhalter upp till något mg per ml.

Det finns filter med och utan automatik. Ett filter utan automatik är billigare men fordrar tillsyn och returspolning en till flera gånger i veckan.  El-anslutning behövs ej men avlopp bör finnas inom några meter från filterplatsen.

Ett helautomatiskt filter behöver bara fyllas på en till fyra gånger om året  El och avlopp bör finnas inom två meter från filtrets placering.

Storleken av filtret bestämmes förutom av vattenförbrukningen av vattenpumpens kapacitet.

 Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

E-post

KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!