GRÖNT HÅR!         

Ibland kan håret på personer med ljust hår bli grönfärgat vid hårtvätt. Detta beror på att koppar lösts ut ur ledningar och/eller varmvattenberedare. Koppar reagerar med tvål och schampo och bildar ett blågrönt färgämne , som fastnar i håret. Vill du själv testa ditt vatten på koppar se (5) nedan.

Att koppar går ut i vattnet beror dels på att det är aggressivt  (lågt pH) och dels på höga nitrathalter. Om vattnet är både aggressivt och har hög nitrathalt , så blir angreppet kraftigt.

ÅTGÄRDER:

Vattenanalysen på brunnen visar:

 

1.Endast lågt pH

2. Lågt pH och lite järn och/eller mangan (mer än 0,1 mg/liter)

3. Normalt pH (över 7,5) men förhöjda eller höga nitrathalter

4. Högt pH med hög kalkhalt (hög hårdhet)

5. Testa ditt vatten själv på KOPPAR 

6. Faktaruta om koppar

 

E-post till:

Tillbaka


KEMoBAKT AB,  LENARP,
Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt